Kuivanousukaapit

Ympäristöministeriön asetuksen paloturvallisuudelle mukaan rakennus on varustettava tarkoitukseen sopivalla kiinteästi asennetulla sammutusveden siirtämiseen tarkoitetulla putkistolla eli kuivanousuputkistolla

  • sisäänkäyntitason yläpuolisissa tiloissa, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää 24 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta ja
  • sisäänkäyntitason alapuolisissa tiloissa, kun kellarikerroksen lattian etäisyys ylittää 14 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta.

Syöttökaappi on katutasoon tuleva kaappi, johon sammutuskalusto yhdistää sammutusletkunsa.

Kerroskaappi (PV-KK) on jokaiseen kerrokseen tuleva kaappi, jossa on kaksi yhdettä sammutusletkuille, toinen sammutusparille ja toinen niin sanotulle suojaparille. Kuivanousukaapit sijoitetaan yleensä porrashuoneisiin, jotta ympärillä on tilaa käsitellä sammutusletkuja.

Lataa tuotetiedot

LVI-Koodi

Malli

Koko

Väri

Hinta alv 0%

2969836PV-SK DN80 punainen 3345,00 €
2969837PK-KK DN50 punainen 1094,00 €
Tiedote 01.04.2022: Päivitetty hinnasto 1.4.2022 Katso lisää >